Vårdnad

Vem som ska ha vårdnaden om barnen efter en skilsmässa eller separation är en av de vanligaste tvisterna inom familjerätt. Vi hjälper dig i denna typ av ärenden som kan vara mycket uppslitande och svåra att ta sig igenom utan juridiskt stöd vid sin sida.

Vi kan dessutom hjälpa dig att söka rättshjälp eller rättsskydd som du ofta har rätt till i dessa rättsfall. Behöver du hjälp av en kunnig, erfaren och trygg advokatbyrå i en svår stund? Välkommen att kontakta oss – vi är en advokatbyrå i Göteborg med stor erfarenhet av fall som gäller vårdnad och andra frågor inom familjerätt och humanjuridik.

Tvister om vårdnaden

Tvister om vårdnad har blivit allt vanligare i Sverige på senare år. Skilsmässor, separationer och andra former av familjerättsliga tvister avgörs allt oftare i tingsrätterna. Svåra situationer där det bästa är att föräldrarna kan komma överens om att samarbeta om allt som rör barnet. Men det finns fall där det inte fungerar att samarbeta, exempelvis när det enda parten eller barnet har utsatts för misshandel eller någon form av övergrepp.

Missbruk av droger och alkohol och riktigt stora samarbetsproblem kan också sätta svåra käppar i hjulet när det handlar om vårdnaden. Om du är mitt i en sådan familjesituation där umgänget inte längre är hållbar och dina barn lider som följd av detta så kommer du att behöva juridisk hjälp.

barn i skog

Stor erfarenhet av familjerätt

Vi behärskar alla frågor inom humanjuridik och frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge och vet att det är viktigt att gå varsamt fram i dessa frågor där stora känslor är investerade.

Om du känner att du har nått vägs ände när det handlar om samarbetslösningar så kan våra jurister hjälpa dig att ta nästa steg och ansöka om ensam vårdnad. Vi kan självklart även stå vid din sida i rätten om din partner har stämt dig och själv vill ha ensam vårdnad om barnet.

Det är mycket viktigt att ha en kunnig och rutinerad jurist vid sin sida i fall som handlar om vårdnad. Dels är det en stor fördel att ha en person som kan se klart på saker och ting från sidan om som inte har känslor investerade i frågan.

Bättre chans med juridisk hjälp

Med en kompetent och erfaren jurist med erfarenhet vid sin sida är det betydligt större chans att få ensam vårdnad. Våra jurister kan hjälpa dig att lägga fram talan på ett tydligt sätt, något som ger dig en större chans att nå den lösning som du tycker är den bästa för ditt barn.

I Sverige är det gemensam vårdnad som är normen, även i fall där vårdnadshavarna inte lever tillsammans. Detta anses som regel vara barnets bästa, som alltid anses vara avgörande i vårdnadstvister. När båda föräldrarna har gemensam vårdnad om ett tar föräldrarna gemensamma beslut om barnets vardag. Var ska barnet gå i skola, vilken läkarvård är bäst är frågor som det tas gemensamma beslut om.

Umgänget bestäms antingen genom gemensamma överenskommelser. I fall där vårdnadshavarna inte kommer överens går det att få hjälp av socialtjänstens familjerättsenhet, som erbjuder samarbetssamtal med utbildad personal.

Behöver du komma i kontakt med en skicklig jurist med stor kunskap inom familjerätt? Fyll i formuläret så hör vi av oss snarast.

Stor erfarenhet och kompetens i frågor som rör vårdnad