Vårdnad Göteborg

Trygg hjälp inom familjerätt | 031-300 05 50

Om oss

Vi erbjuder specialkompetens inom flera juridiska områden. Vi kan hjälpa både privatpersoner och företag. Vi har kontor i fem städer, och har även jurister som kan prata polska och tyska.

Vår kompetens gör att vi kan anta oss ärenden inom familjerätt, affärsrätt, tvistemål, arbetsrätt, obeståndsrätt, asyl och migrationsrätt, socialrätt, försäkringsjuridik, hästjuridik och skatterätt.

fru just-ice

 

En skicklig juridikbyrå inom familjerätt